Horse assisted leadership development (Hald) je interaktívny rozvoj osobnosti a vodcovstva v spolupráci s koňom a v súčasnosti je to najrýchlejší a najefektívnejší spôsob spoznania úrovne vodcovských predpokladov a schopností každého manažérskeho tímu. Je to nová, prevratná metóda vhodná aj pre formovanie predajných a projektových tímov.

Interakcia s koňom pomáha klientovi uvedomiť si svoj prirodzený vodcovský štýl, vlastné silné stránky ale aj rezervy a nedostatky a zároveň ponúka možnosť osvojiť si efektívne a správne šablóny reagovania a presadzovania sa. Efektívnosť metódy si môžete vyskúšať pri rôznych cvičeniach. Zažijete tak okamžitú spätnú reakciu na vlastný zlepšený výkon.

V prípade záujmu pre Vás radi zabezpečíme ukážku unikátnej metódy trénovania vodcovstva a rozvoja seba spoznávania v jazdeckom areáli na Čiernej Vode pri Hoteli AGATKA Bratislava. Ukážka prebehne v krytej jazdeckej hale pod vedením skúsených inštruktorov, občerstvenie bude zabezpečené. Ukážku a presné informácie si viete pozrieť tu.